Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

De Meppeler toren is het grootste icoon van Meppel. Omstreeks 1437 is met de bouw van de toren begonnen. Hoelang de bouw hiervan geduurd heeft is niet terug te vinden. De toren staat op een van de hoogste punten van Meppel. De bovenkant van de koepel ligt op 44,5 meter hoogte. Destijds was het waarschijnlijk een spitse toren met piramide dak van ongeveer 21,5 meter hoog. In 1827 is dat dak vervangen door een zogenaamde “open lantaarn”. Dit dak bestaat uit acht houten staanders van dertien meter hoog. De kosten voor het onderhouden van de toren waren voor de kerkelijke gemeente moeizaam op te brengen. In een raadsvergadering op 15 april 1863 werd de overdracht van de toren van de kerkelijke gemeente naar de burgerlijke gemeente geregeld. Hieraan waren onder andere de volgende voorwaarden verbonden:

     • de toren komt in eigendom, beheer en onderhoud bij de gemeente Meppel
     • een gedeelte van het orgel mag binnen de toren blijven (de restauratie aan het orgel van 1951-1968 zorgde er tevens voor dat het orgel geheel in de kerk kwam te staan)
     • de kerk mag het torenportaal gebruiken voor doorgang naar de kerk (honderd jaar later bij de restauratie van 1959-1963, werd van dit recht gebruik gemaakt)
     • de voormalige waag blijft in eigendom van de kerk.

Op de tweede verdieping in de oren staat een oud weefgetouw opgesteld als herinnering aan het grote aantal wevers dat in Meppel woonde en werkte.

Boven in de toren hangt het carillon, bestaande uit 47 grote en kleinere klokken. Het carillon is een geschenk van de Meppeler bevolking en een aantal Meppeler bedrijven als dank voor de bevrijding op 13 april 1945. Het carillon werd op 13 april 1949 in gebruik genomen. Momenteel wordt het carillon bespeeld door stadsbeiaardier Mannes Hofsink.