Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

De Algemene kerkenraad van de Protestantse gemeente Meppel besluit in maart 2019 de Grote of Mariakerk af te stoten. Dit besluit leidt tot veel beroering in de Protestantse gemeente.

Het besluit de Grote of Mariakerk af te stoten wordt onder andere besproken in de bestuursvergadering van de stichting Vrienden van de Grote of Mariakerk. Men maakt zich zorgen over de toekomst van het gebouw, waarvoor deze stichting Vrienden zich al vele jaren inzet. Voorzitter Kees Kuijpers spreekt hierover met Bart van den Dolder. Zij kennen elkaar als bestuursleden van “de Plataan”. Beiden besluiten zich in te zetten voor het behoud van de Grote Kerk. Zij omschrijven hun plannen als volgt:

Initiatiefnemers Kees Kuijpers en Bart van den Dolder zijn  van plan in de leemte van het beheer te voorzien door de oprichting van een Stichting Grote Kerk Meppel (werktitel). Belangrijk uitgangspunt van de initiatiefnemers is dat de Grote Kerk de maatschappelijke en kerkelijke functie behoudt die het al vele jaren in de Meppeler samenleving heeft. Het gebouw dient in hun opvatting beschikbaar te blijven voor alle functies die het tot nu toe heeft gehad, mogelijk uitgebreid met toekomstige  functies die binnen het gestelde kader passen. De initiatiefnemers achten de oprichting van een beheerstichting op termijn noodzakelijk.

In september 2019 vindt een gesprek plaats tussen de initiatiefnemers en vertegenwoordigers van de Protestantse Gemeente Meppel. Zij geven aan het initiatief tot oprichting van een beheerstichting, zoals gemeld en toegelicht door de initiatiefnemers, van harte toe te juichen. De initiatiefnemers informeren naar eventuele voorwaarden voor overname van het gebouw door de stichting. De initiatiefnemers spreken met de vertegenwoordigers van PGM over een mogelijke financiële bijdrage van externe financier.

De initiatiefnemers introduceren Albert Bruins Slot als derde lid van het eerste stichtingsbestuur.