Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

De stichting Grote of Mariakerk (SGMK) heeft concrete afspraken gemaakt met de Protestantse Gemeente Meppel (PGM) over een gezamenlijk uit te voeren onderzoek naar de toekomstmogelijkheden van de Grote of Maria Kerk. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het bureau XPEX uit Amsterdam. Dit bureau is onder meer gespecialiseerd in het ontwerpen van nieuwe belevingsconcepten, ook in de culturele sector.

Als uit dit onderzoek blijkt dat er toekomstmogelijkheden zijn voor de Grote of Maria Kerk zullen PGM en SGMK nader overleggen over de wijze waarop het eigendom en het beheer ingericht zullen worden.

De onderzoekers zullen met verschillende Meppeler partijen en personen van gedachten willen wisselen over de toekomst en de gebruiksmogelijkheden van de Grote of Maria Kerk. Het onderzoek van XPEX zal breed worden uitgevoerd, zonder voorwaarden of restricties vooraf.

XPEX adviseerde de Meppeler bibliotheek te verplaatsen naar de Grote Kerk. Dit advies bleek om meerdere redenen niet uitvoerbaar.

Een aantal Meppeler fondsen heeft dit onderzoek mogelijk gemaakt met een bijdrage in de kosten.

De stichting Grote of Mariakerk dankt hiervoor:

         

klik op het logo om naar de website te gaan