Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

De stichting Grote of Mariakerk (SGMK) heeft concrete afspraken gemaakt met de Protestantse Gemeente Meppel (PGM) over een gezamenlijk uit te voeren onderzoek naar de toekomstmogelijkheden van de Grote of Maria Kerk. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het bureau XPEX uit Amsterdam. Dit bureau is onder meer gespecialiseerd in het ontwerpen van nieuwe belevingsconcepten, ook in de culturele sector.

Als uit dit onderzoek blijkt dat er toekomstmogelijkheden zijn voor de Grote of Maria Kerk zullen PGM en SGMK nader overleggen over de wijze waarop het eigendom en het beheer ingericht zullen worden en zal de SGMK de exploitatie van de Grote of Maria Kerk op niet- commerciële basis gaan uitvoeren.

De onderzoekers zullen met verschillende Meppeler partijen en personen van gedachten willen wisselen over de toekomst en de gebruiksmogelijkheden van de Grote of Maria Kerk. Het onderzoek van XPEX zal breed worden uitgevoerd, zonder voorwaarden of restricties vooraf. Mede door de beperkende coronamaatregelen is het moeilijk te zeggen wanneer dit onderzoek is afgerond. De stichting verwacht dat het bureau XPEX uiterlijk in het najaar met een rapport zal komen.

Een aantal Meppeler fondsen heeft dit onderzoek mogelijk gemaakt met een bijdrage in de kosten.

De stichting Grote of Mariakerk dankt hiervoor:

         

(klik op een logo om naar de betreffende site te gaan)