Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

De stichting Grote of Maria Kerk heeft ten doel:

  • Het beheren en exploiteren van de Grote of Maria Kerk te Meppel alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
  • De stichting heeft geen winstoogmerk.
  • Belangrijk uitgangspunt is dat de Grote Kerk de maatschappelijke en kerkelijke functie behoudt die het al vele jaren in de Meppeler samenleving heeft. Het gebouw dient de opvatting van het stichtingsbestuur beschikbaar te blijven voor alle functies die het tot nu toe heeft gehad, mogelijk uitgebreid met toekomstige functies die binnen het gestelde kader passen.